Vladan Tomić

Vladan Tomić je rođen dana 05.10.1988. godine u Bijeljini. Završio Osnovnu školu „Vuk Stefanović Karadžić“ u Donjem Zabrđu, te Srednju školu „Mihajlo Petrović Alas“ u Ugljeviku, smijer mašinski tehničar.

Osnovne akademske studije na Pravnom fakultetu pri Univerzitetu u Novom Sadu završio 2015. godine, stekavši akademsko zvanje diplomiranog pravnika. Relevantno pravno iskustvo za polaganje pravosudnog ispita stekao u Osnovnom sudu u Bijeljini, radeći kao sudijski pripravnik, i to u periodu 2016-2018. godine. Pravosudni ispit položio pred Pravosudnom komisijom Ministarstva pravde Republike Srpske dana 05.06.2019. godine. Dio tima Advokatske kancelarije Stevanović od septembra 2019. godine, na mjestu stručnog saradnika za pravne poslove. Aktivno se služi engleskim jezikom. 

Predmet interesovanja je građansko pravo.