Stefan Cvijetić

Stefan Cvijetić je rođen dana 20.7.1989. godine u Sarajevu. Završio ekonomski fakultet u Bijeljini na Fakultetu poslovne ekonomije, Univerziteta Istočno Sarajevo. Završio master akademski studij na Univerzitetu Sinergija, smjer: Poslovna ekonomija. U Advokatskoj kancelariji Stevanović zaposlen je od 2014. godine.

Raspoređen na poslovima u okviru odjeljenja za računovodstvo i reviziju.