Snežana Puljak

Snežana Puljak je rođena dana 12. decembra 1984. godine u Zadru, Republika Hrvatska. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu završila je 2011. godine. Upisana u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske počev od 15.09.2011. godine pa do 06.07.2014. godine. Nakon odrađene pripravničke prakse u Advokatskoj kancelariji Stevanović iz Bijeljine, Pravosudni ispit položila 04.07.2014. godine pred Ministarstvom pravde Federacije BiH. Upisana u Imenik stručnih saradnika Advokatske komore Republike Srpske od 07.07.2014. godine.

Predmet pravnog interesovanja su porodično, nasljedno, stvarno i  privredno pravo