Novka Marjanović

Novka Marjanović  je rođena u Bijeljini 8.12.1990. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odjeljenje u Bijeljini, septembra 2013. godine, kao jedna od prvih svršenih pravnika u generaciji 2009-2013 godina. Od decembra 2013. godine zaposlena je u Advokatskoj kancelariji Stevanović, sa aktivnim angažmanom u oblasti porodičnog, radnog i privrednog prava. Pravosudni ispit položila je 28.7.2016. godine pred Federalnim Ministarstvom pravde u Sarajevu, a advokatski ispit pred Advokatskom komorom Republike Srpske 25.12.2020. godine. Uspješan šahista, majstoski kandidat, upisana na FIDE rejting listu.