Nikola Rakić

Nikola Rakić je rođen 1994. godine u Novom Gradu. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio je u Novom Gradu. Pravni fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci završio je 2019. godine, a tokom studija kao član retoričke sekcije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2013/17 godine učestvovao na više takmičenja u besjedništvu. Pored toga kao član pravnog tima Unije studenata Republike Srpske 2016/17 godine, te delegat Unije studenata Republike Srpske 2015/16 godine učestvovao na mnogim studentskim projektima. U toku studija učestvovao je u programu razmjene studenata u Americi.

Kao pripravnik stažirao je u Advokatskoj kancelariji Darije Mirnić-Majstorovć, te u Osnovnom sudu u  Banjaluci, gdje je radio na parničnom i vanparničnom referatu. Tokom 2020. godine obavljao je praksu u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Đurić-Majstorović iz Banjaluke. U Advokatskoj kancelariji Stevanović se kao pripravnik zapošljava u novembru 2020. godine. Aktivno govori engleski jezik.

Najveće interesovanje posvetio je korporativnom i trgovačkom pravu, sa posebnim fokusom na pitanja bankarstva i finansija.