Nemanja Radusinović

Nemanja Radusinović je rođen 1990. godine u Banjoj Luci. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2014. godine. Pravosudni ispit pri Ministarstvu pravde Republike Srpske položio je 2019. godine. Od 2014. godine je dio tima Advokatske kancelarije Stevanović. Aktivno se služi engleskim jezikom. 

Predmet Nemanjinih interesovanja su korporativno pravo, građansko pravo, pravo intelektualne svojine, radno pravo, sporovi i naplata potraživanja, te se iz ovih oblasti svakodnevno usavršava, kako bi širio svoja znanja i klijentima pružao što kvalitetniju uslugu.