Miroslav Burić

Miroslav Burić je rođen u Bijeljini dana 10.6.1990. godine. Srednju školu, Gimnaziju ,,Filip Višnjić“ je završio u Bijeljini, a diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union-Nikola Tesla u Beogradu 2019. godine. Od. 2018. godine obavlja praksu u Advokatskoj kancelariji Stevanović, a od 2019. godine zaposlen je u istoj na poslovima advokatskog pripravnika. Tečno govori engleski jezik. 

Osnovne oblasti prava kojima se bavi su korporativno pravo, privredno pravo, registracija privrednih subjekata, autorska prava i pravo intelektualne svojine.