Miloš Pantić

Miloš Pantić je rođen 11. oktobra 1993. godine u Bijeljini. Završio osnovnu školu u Bijeljini, a srednju školu u Beogradu u školi za oštečene sluhom-nagluve. Studirao u Beogradskoj politehnici, smjer Graficki dizajn. Poseduje veoma dobro znanje u oblasti računarske tehnologije. Vlasnik svoje firme Panta Lab koji je počeo u radu 21. decembra 2020.godine. Firma se bavi štampanjem promotivnih materijala,  zaposlene dvije gluve osobe. Stekao je iskustvo u štampariji Stojkov u Novom Sadu, Mojić iz Bijeljine i u manje štamparije u Bijeljini. Podsticaj za osnivanje i stvaranje uslova je stekao preko JU Fond za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida. Član je u Udruženju gluvih i nagluvih regije Bijeljina i aktivista za prava gluvih i nagluvih. Organizuje programe za članove Udruženja i uspiješno realizuje  razne projekte u cilju promovisanja znakovnog jezika i prava gluvih i nagluvih kao i njihovu kulturu. U Beogradu od 2012. godine do 2013. godine, bio je predsjednik kulturne sekcije u Gradskoj organizaciji gluvih Beorad (GOGB), trenutno je zamjenik predsjednika skupštine Udruženja gluvih i nagluvih regije Bijeljina i predsjednik omladinskog aktiva. 

Od 2017. godine je počeo sa radom u Advokatskoj kancelariji Stevanović, kao tehničar i šef pisarnice.