Marija Dvizac

Marija Dvizac je rođena dana 1.5.1992. godine u Banja Luci. Završila je srednju školu u Banja Luci i stekla zvanje ekonomskog tehničara. Nakon srednjoškolskog obrazovanja upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci, te dana 26.4.2017. godine stiče zvanje diplomiranog pravnika. Pravosudni ispit je položila pred Ministarstvom pravde Republike Srpske dana 24.6.2020. godine. U periodu od 20.9.2017. godine, pa do 29.2.2020. godine obavljala poslove advokatskog pripravnika u Advokatskoj kancelariji Ilije Đakića, dok je na poslovima stručnog saradnika angažovana u  Advokatskoj kancelariji Stevanović, i to od 1.8.2020. godine. Odlično poznaje rad na računaru, posjeduje vozačku dozvolu B kategorije, a aktivno se služi njemačkim i engleskim jezikom. 

Predmet pravnog interesovanja su građansko, krivično i privredno pravo.