Ivan Vasić

Ivan Vasić je rođen dana 21.7.1980. godine. Pravni fakultet Slobomir P Univerziteta završava 2009. godine, nakon čega kratko obavlja praksu u Advokatskoj kancelariji Stevanović. U novembru 2015. godine je položio pravosudni ispit, a u Imenik advokata Republike Srpske je upisan dana 3.6.2019. godine. 

Predmet pravnog interesovanja je privredno pravo i pravo informacionih tehnologija.