Filip Božić

Filip Božić je rodjen 5.3.1997. u Bijeljini. Osnovnu školu “Sveti Sava” i Gimnaziju “Filip Višnjić” u Bijeljini završio je kao nosilac Vukove diplome i učenik generacije. Učestvovao je na preko stotinu takmičenja iz matematike, fizike i programiranja i pobjeđivao na svim nivoima od opštinskih do republičih. Višegodišnji je član reprezentacija Bosne i Hercegovine i Slovenije na svjetskim i balkanskim matematičkim olimpijadama u Uzbekistanu, Bugarskoj i Grčkoj. Završio je Matematički fakultet u Sloveniji 2019. godine, sa specijalizacijom iz teorije grafova i sa prosječnom ocjenom 10.00. Jedan dio studija proveo je usavršavajući se u Kini na Šangajskom Univerzitetu za internacionalni biznis. Odobrene su mu master studije na univerzitetima Oxford, Sorbona, EPFL, Politecnico di Milano, Barselona, Helsinki… Bio je delegat u Evropskom parlamentu mladih. Partner je i aktivan saradnik u više medjunarodnih naučnih i poslovnih organizacija u svijetu.

Dio je AK Stevanović od 2014. godine. U ime AK Stevanović učestvovao je u brojnim pregovorima i kompleksnim medjunarodnim transakcijama. Kao analitičar dao je doprinos kroz pregovore sa londonskim bankama.

Govori engleski i slovenački, a služi se francuskim jezikom.