Dragana Stević

Dragana Stević je rođena 27.12.1994. godine u Bijeljini. Ekonomku školu, smjer bankarski tehničar završila je u Bijeljini, kao jedan od najboljih učenika generacije. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Sinergija 2020. godine. Radila kao asistent prodaje za vrijeme studiranja, te obavljala praksu u Osnovnom sudu u Bijeljini. Od marta 2021. godine dio tima Advokatske kancelarije Stevanović. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom. 

Predmet pravnog interesovanja su porodično pravo, nasljedno pravo, privredno pravo.