Danijel Štefek

Danijel Štefek rođen 18. januara 1989. godine u Bijeljini. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 07. septembra 2012. godine stekavši zvanje diplomiranog pravnika. Zahvaljujući zapaženim rezultatima tokom školavanja, bio je stipendista Grada Bijeljina. Zbog želje za sticanjem višeg akademskog zvanje, upisao je postdiplomske master studije na svom matičnom fakultetu, koje je završio 09. oktobra 2014. godine odbranivši uspješno završni rad pod nazivom “Krivični postupak prema maloljetnicima u zakonodavstvu Republike Srpske”, stekavši akademsko zvanje magistar prava. 

Relevantno radno iskustvo za polaganje pravosudnog ispita stekao je u Osnovnom sudu u Bijeljini gdje je radio kao sudijski pripravnik u periodu od 01. marta 2013. godine do 28. februara 2015. godine. Pravosudni ispit je položio dana 27. juna 2016. godine pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita Ministarstva pravde BiH u Sarajevu. Od 01. decembra 2018. godine zaposlen je u Advokatskoj kancelariji Stevanović na poziciji stručnog saradnika za pravne poslove. 

Od posebnih znanja i vještina, poseduje sertifikat o završenom IV stepenu kursa rada na računaru. Honorarno radi kao fudbalski sudija na Područnoj ligi Republike Srpske. Od stranih jezika, služi se engleskim, njemačkim i slovačkim jezikom.

Od osnivanja i registracije Udruženja Slovaka Semberije “Juraj Janošik” Bijeljina 2006. godine obavljao je uspješno funkciju sekretara sve do 09.04.2016. godine kada me je Skupština Udruženja izabrala za novog predsjednika Udruženja, koju funkciju i danas obavlja, trenutno u drugom mandatu. Realizovao je uspješno niz projekata čiji je cilj očuvanje i promocija kulture i tradicije Slovaka u Semberiji, finansiranih od strane grada Bijeljine, ministarstava RS i BiH, te Slovačke Republike.

Od 2016. godine član je Skupštine Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. Takođe, član je Savjeta nacionalnih manjina u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te delegat u Vijeću nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini BiH.