dfsdfs

Portfolio AK Stevanović u oblasti zdravstva preko 210.000.000,00 KM

AK Stevanović je angažovana od strane glavnih nosilaca aktivnosti na dva trenutno najveća infrastrukturna projekta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u oblasti zdravstva i to u poslovima rekonstrukcije centralnog medicinskog bloka Univerzitetsko-kliničkog centra Banja Luka, te na aktivnostima u vezi sa izgradnjom novog sjevernog krila UKCBL. Pored ovoga projekta, koji je još uvijek u toku i čije je kompletiranje predviđeno za kraj 2018. godine, Kancelarija je angažovana i od strane izvođača cijelog projekta izgradnje i opremanja JZU Bolnice Istočno Sarajevo.

Vrijednost oba projekta je nešto iznad 210.000.000,00 BAM. AK Stevanović je angažovana od strane ponuđača, a kasnije izvođača poslova i naše aktivnosti podrazumijevaju niz različtih pravnih, ekonomskih i drugih povezanih radnji koje su se odnosile na pripreme tenderske ponude, prilagođavanje svih ugovornih odnosa sa pravilima Evropske investicione banke koja finansira projekat (kod UKCBL), odnosno sačinjavanje veoma kompleksnih ugovora radi pokrivanja finansiranja ugovora za Bolnicu u Istočnom Sarajevu.

Glavni izazov sa kojim smo se suočavali podrazumijevao je pronalaženje kvalitetnih i održivih rješenja u pravno-ekonomskom smislu, kako bi se u cjelosti ispunili uslovi kako investitora, tako i samih finansijera projekata.

Projekti su toliko kompleksni da je AK Stevanović u dvije smjene tokom proljeća 2017. godine morala da angažuje preko 20 svojih najboljih stručnjaka u sferi finansija i prava javnih nabavki, kako bi se sve aktivnosti zaokružile na vrijeme, te su istovremeno naša banjalučka i bijeljinska kancelarija bile u stalnom kontaktu i djelovale sinhronizovano. Naš tim je vodio i pregovore u vezi sa zaključenjima ugovora sa investitorima, te u pogledu izgradnje samih objekata, kao i njihovog opremanja, gdje su naši poslovi išli od pribavljanja licenci kod Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine do aktivnosti povdom građevinskih i drugih dozvola.

Kompletiranje oba projekta će doprinijeti boljem zdravstvenom sistemu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, tako da će ova dva centra biti jedini u regionu sa posebnim dijagnostičkim aparatima poslednje generacije.

Projekat sa naše strane vode: Korporativno odjeljenje i Odjeljenje za finansije i banke.

Konakt osoba:

Miloš Stevanović 055 230 001
Jelena Petrović 055 230 015
Nemanja Radusinović 051 921 500

ključne riječi : zdravstvo, javne nabavke, finansiranje

dfsdfs

Demanti u ime Igora Dodika u vezi sa firmom Prointer

SVIM ŠTAMPANIM I INTERNET MEDIJIMA

Dana 9. februara 2017. godine na nekim portalima objavljena je vijest pod naslovom „ Igorov PROINTER od Fonda zdravstva Republike Srpske planira da uzme 23 miliona KM “. U ovom članku je navedeno da je naš klijent vlasnik kompanije “Prointer” d.o.o. Banja Luka, i da se navodno njegova firma nalazi pred poslom godine i trebalo bi da inkasiraju 23.247.863,00 KM of Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

U tom smislu, naš klijent nas je ovlastio da Vam se obratimo pa Vas molimo da na svom portalu (odnosno u Vašem štampanom mediju) objavite ovo saopštenje za javnost:

Već duži vremenski period, pojedini mediji vrše neistinito i kontinuirano saopštavanje po kome gospodin Igor Dodik i njegova porodica imaju udjele, odnosno interese u vezi sa kompanijom “Prointer” d.o.o. Banja Luka. Ovi navodi su u cjelosti neistini, netačni i samo bespotrebno narušavaju ugled i dostojanstvo gospodina Igora Dodika i njegove porodice.

Gospodin Igor Dodik je mlad porodičan čovjek koji se školovao u najkvalitetnijim domaćim i međunarodnim školama i vratio se u svoju domovinu. Za život u Republici Srpskoj se odlučio zato što ovdje vidi budućnost, te svojim aktivnostima i svojim načinom rada i postupanja želi da doprinese da Republika Srpska bude bolje mjesto za sve njene građane. Naš klijent vodi porodični agro-biznis, koji svake godine ostvari dobre rezultate i koji redovno stvara novu vrijednost, kako za svoje zaposlene, tako i za lokalnu i republičku zajednicu urednim plaćanjem plata, poreza, doprinosa i raznih drugih poreskih davanja. Biznis koji vodi je zasnovan isključivo na tržišnim principima.

Medijski navodi po kojima on planira da dobije razne poslove iz domena IT sistema i softverskih programiranja su neistiniti, i samo stvaraju lošu sliku za gospodina Dodika i njegovu mladu porodicu.

U tom smislu, Igor Dodik obavještava javnost da su netačni navodi da je on vlasnik “Prointer” d.o.o. Banja Luka, te da nema nikakve lične ili druge povezane interese sa tim biznisom, a što se može utvrditi i uvidom u registar Okružnog privrednog suda u Banja Luci koji je nadležan za evidencije koje se tiču vlasništva nad kompanijama u području grada Banja Luka.


Odjeljenje za medije
Advokatska kancelarija Stevanović
mediji@advokati-stevanovic.com
+ 387 55 230 000
kontakt osoba Milijana Vulović

Jahorina Ekonoms

AK Stevanović imala je aktivno učešće u Jahorina Ekonomskom Forumu 2016.

Na Forumu ekonomista Jahorina 2016 (20. i 21. april 2016) Miloš Stevanović vodio je panel “Evropska Unija – put kojim idemo” gdje je uz predsjednika Vlade Republike Srpske i druge visoke zvanice razgovarano o budućnosti zemlje, ali i poslovne zajednice u vezi sa evropskim integracijama.

U organizaciji predsjednika Republike Srpske, na Jahorini je 20. i 21. aprila 2016. godine održan Jahorina Ekonomski Forum na kome su diskotvana pitanja globalne ekonomske situacije, položaja Republike Srpske i Bosne i Heregovine i budućnost regiona.

Radni dio Foruma je počeo plenarnom sjednicom sa temom “Multipolarni svijet i ekonomija – pozicija zemalja zapadnog Balkana“ tokom kojeg su o položaju i novim ekonomskim izazovima regiona diskutovali Milorad Dodik, predsjednik RS, Dragan Čović, član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, Petar Ivancov, ambasador Ruske Federacije u BiH i Lars Gunar Vigemark, ambasador EU u BiH.

Miloš Stevanović, partner u AK Stevanović , vodio je panel u okviru drugog dana Foruma nazvan „U susret Evropskoj uniji – put kojim idemo?“ na kojem su govorili Željka Cvijanović, predsjednica Vlade RS, Igor Davidović, savjetnik predsjednika Narodne skupštine RS za spoljnu politiku i EU integracije, Zlatan Klokić, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, Vlado Dimovski, predavač na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, Eduard Feran, poslanik u Evropskom parlamentu, Vitomir Popović, dekan Pravnog Fakulteta u Banjaluci, Natalija Kulikova, šef Centra za istočnoevropske studije Ruske akademije nauka, Jorgos Kremlis iz Evropske komisije, Johan Gudenus, zamjenik gradonačelnika Beča i akademik Radovan Vukadinović, predavač na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Panel je bio veoma posjećen, a predsjednik Republike Srpske gospodin Milorad Dodik posebno je zadovoljan načinom kojim je predstavljen putem Republike Srpske u Evropsku Uniju.

Uspješno dobije

Uspješno dobijen spor preko 50.000.000,00 KM

AK Stevanović zastupala je ZP “Rudnik i Termoelektrana” a.d. Ugljevik u sporu po tužbi malih akcionara vrijednosti 52.538.837,00 KM koji je u cjelosti presuđen u korist tuženih, pa i našeg klijenta.

Fondovi “BLB Profit“, „Zepter Fond“, „Polara invest Fond“ i „Bors Invest Fond“ su tužbom podnesenom još 2009. godine tražili obeštećenje jer RS, IRB i „Elektroprivreda RS“ nisu proveli korporatizaciju preduzeća DP „Inženjering Ugljevik II“ u kojem su fondovi postali suvlasnici ulaganjem vaučera.

Fondovi koji su podnijeli tužbu su u postupku privatizacije kupili ukupno 18,73 odsto kapitala preduzeća DP „Inženjering Ugljevik II“ iz Ugljevika, što u nominalnoj vrijednosti iznosi 52,5 miliona KM.

S obzirom da je u toj kompaniji, većinski kapital bio državni i to 65 odsto, fondovi su u tužbi naveli da tuženi, DP „Inženjering Ugljevik II“ nikada nisu organizovali kao akcionarsko i formirali organe preduzeća, a što je, kako tvrde, bila njihova obaveza.

Fondovi navode da su tuženi na taj način ostvarili protivpravnu korist raspolažući sredstvima dobijenim od prodaje vaučera, te da je IRB kao pravni nasljdenik Direkcije za privatizaciju odgovorna što nije regulisala status kompanije.

Naveli su da su oni mogli da otkupe druge akcije kompanija koje su profitabilne kao što su “Telekom“, „Tržnica“. Iste optužbe su stavljene i na teret „Elektroprivredi“, kao i  RiTE „Ugljevik“. Svi tuženi su naveli da su tužba i iznos koji fondovi traže neosnovani. AK Stevanović posebno je obrazlagala stavove Rite “Ugljevik”, posebno vodeći računa o tome da svojim radnjama ne dovede u loš položaj i ostale tužene u ovom sporu. Ukazivali smo da je privatizacija u preduzećima upravna stvar i da se ne može rješavati u parničnim postupcima. Navodili smo i da su sredstvo plaćanja bili vaučeri, koji nisu novac, pa oni nisu mogli ostvariti protivpravnu imovinsku korist. Sud je ustanovio da  fondovi jesu uložili vaučere u akcije DP „Inženjering Ugljevik II“, ali da ne postoji krivica tuženih.

Sud je utvrdio i da fondovi nisu dokazali da je došlo do uvećanja imovine tuženih, što bi za posljedicu imalo umanjenje njihove imovine, niti su oni na bilo koji način mogli da utiču na navodno umanjenje imovine. Sudija smatra da tužbeni zahtjev nije ni pravilno postavljen, jer ne postoji tačan iznos potencijalnog potraživanja koje bi vještak morao da dokaže.

U obrazloženju presude je navedeno i da se, s obzirom na to da privatizovano preduzeće nije izvršilo vlasničku transformaciju i da nije prešlo u akcinonarsko društvo, niti je došlo do registracije akcija u Centralnom registru hartija od vrijednosti Banjaluka, njihova novčana vrijednost ne može utvrditi, jer one faktički kao hartija od vrijednosti i ne postoje.

1

Član Predsjedništva BiH i ministar inostranih poslova u posjeti AK Stevanović

Član Predsjedništva BiH Dr Mladen Ivanić i ministar inostranih poslova Igor Crnadak posjetili su danas sjedište Advokatske kancelarije Stevanović u Bijeljini.

Tom prilikom održan je sastanak na kome  je primarna tema bila diskusija o modelima poboljšanja poslovnog okruženja za domaće i strane investitore. Advokatska kancelarija Stevanović, kao najveći advokatski sistem u BiH, zastupa veliki broj domaćih i stranih kompanija i najbolje je mjesto putem koga se mogu sagledati potrebe kompanija svih profila.

Konstatovano je da  BiH, bez obzira na sve poteškoće sa kojima se suočava u vezi sa međunarodnim dešavanjima, ipak predstavlja mjesto u kome investitori mogu ostvariti značajan stepen povrata na uložena sredstva i stvoriti novu vrijednost za lokalnu zajednicu, radnike i za sebe.  BiH i Republika Srpska imaju najniže poreze u Evropi i velike prirodne i ljudske potencijale.

U tom pravcu, Dr Ivanić je istakao da Predsjedništvo naporno radi na pružanju sigurnosti  i ažurnosti sistema svim ulagačima u BiH. Ministar inostranih poslova Igor Crnadak podvukao je da Ministarstvo svakodnevnim aktivnostima radi na promociji BIH i da se efekti toga rada osjećaju i na terenu.