Andrej Bukarica

Andrej Bukarica je rođen 02.05.1997. godine u Banja Luci. Još kao student treće godine Pravnog fakulteta u Banja Luci započeo rad u AK Stevanović u Odjeljenju za klijentsku podršku. Trenutno student završne godine Pravnog fakulteta u Banja Luci. Završio Cambridge proficiency exam iz kojeg je stekao C2 diplomu izdanu od strane Univerziteta u Cambridge-u.

Predmet pravnog interesovanja su korporativno i finansijsko pravo.