Aleksandra Lugonja

Rođena je 21.11.1989.godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila je u Bijeljini, sa odličnim uspjehom. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odjeljenje u Bijeljini, 2013. godine, nakon čega je odmah započela sa odrađivanjem pripravničke prakse. Tokom studija bila je stipendista Ministarstva prosvjete i kulture RS.

U decembru 2015.godine položila je pravosudni ispit pred Ministarstvom pravde Federacije BiH, a od februara mjeseca 2017. godine zaposlena je u Advokatskoj kancelariji Stevanović.

Predmet njenog interesovanja su privredno pravo, upravni postupci i sporovi, tenderski postupci, izvršenje i građansko pravo.