Adin Đonlić

Adin Đonlić je rođen dana 06.04.1992. godine u Zvorniku, nastanjen u Tuzli, gdje završio osnovnu školu i gimnaziju, te 2010. godine upisao Pravni fakultet UNTZ, i završio 2014. godine, među prvim u svojoj generaciji.

Od aprila 2015. godine do aprila 2017 godine je radio kod Morankić Amira, advokata iz Tuzle, kao advokatski pripravnik. Nakon sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, isti je položio u maju 2017. godine pred Ministarstvom pravde Republike Srpske. Od jula 2017. godine, pa do danas zaposlen u Advokastkoj kancelariji Stevanović, kao advokatski stručni saradnik. U junu 2020. godine sam položio advokatski ispit pred Advokatskom komorom FBiH. Odlično poznaje rad na računaru, govori engleski jezik i aktivan je vozač B kategorije od 2010. godine. 

Predmet njegovog interesovanja su krivično i građansko pravo.