dfsdfs

Portfolio AK Stevanović u oblasti zdravstva preko 210.000.000,00 KM

AK Stevanović je angažovana od strane glavnih nosilaca aktivnosti na dva trenutno najveća infrastrukturna projekta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u oblasti zdravstva i to u poslovima rekonstrukcije centralnog medicinskog bloka Univerzitetsko-kliničkog centra Banja Luka, te na aktivnostima u vezi sa izgradnjom novog sjevernog krila UKCBL. Pored ovoga projekta, koji je još uvijek u toku i čije je kompletiranje predviđeno za kraj 2018. godine, Kancelarija je angažovana i od strane izvođača cijelog projekta izgradnje i opremanja JZU Bolnice Istočno Sarajevo.

Vrijednost oba projekta je nešto iznad 210.000.000,00 BAM. AK Stevanović je angažovana od strane ponuđača, a kasnije izvođača poslova i naše aktivnosti podrazumijevaju niz različtih pravnih, ekonomskih i drugih povezanih radnji koje su se odnosile na pripreme tenderske ponude, prilagođavanje svih ugovornih odnosa sa pravilima Evropske investicione banke koja finansira projekat (kod UKCBL), odnosno sačinjavanje veoma kompleksnih ugovora radi pokrivanja finansiranja ugovora za Bolnicu u Istočnom Sarajevu.

Glavni izazov sa kojim smo se suočavali podrazumijevao je pronalaženje kvalitetnih i održivih rješenja u pravno-ekonomskom smislu, kako bi se u cjelosti ispunili uslovi kako investitora, tako i samih finansijera projekata.

Projekti su toliko kompleksni da je AK Stevanović u dvije smjene tokom proljeća 2017. godine morala da angažuje preko 20 svojih najboljih stručnjaka u sferi finansija i prava javnih nabavki, kako bi se sve aktivnosti zaokružile na vrijeme, te su istovremeno naša banjalučka i bijeljinska kancelarija bile u stalnom kontaktu i djelovale sinhronizovano. Naš tim je vodio i pregovore u vezi sa zaključenjima ugovora sa investitorima, te u pogledu izgradnje samih objekata, kao i njihovog opremanja, gdje su naši poslovi išli od pribavljanja licenci kod Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine do aktivnosti povdom građevinskih i drugih dozvola.

Kompletiranje oba projekta će doprinijeti boljem zdravstvenom sistemu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, tako da će ova dva centra biti jedini u regionu sa posebnim dijagnostičkim aparatima poslednje generacije.

Projekat sa naše strane vode: Korporativno odjeljenje i Odjeljenje za finansije i banke.

Konakt osoba:

Miloš Stevanović 055 230 001
Jelena Petrović 055 230 015
Nemanja Radusinović 051 921 500

ključne riječi : zdravstvo, javne nabavke, finansiranje

dfsdfs

Demanti u ime Igora Dodika u vezi sa firmom Prointer

SVIM ŠTAMPANIM I INTERNET MEDIJIMA

Dana 9. februara 2017. godine na nekim portalima objavljena je vijest pod naslovom „ Igorov PROINTER od Fonda zdravstva Republike Srpske planira da uzme 23 miliona KM “. U ovom članku je navedeno da je naš klijent vlasnik kompanije “Prointer” d.o.o. Banja Luka, i da se navodno njegova firma nalazi pred poslom godine i trebalo bi da inkasiraju 23.247.863,00 KM of Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

U tom smislu, naš klijent nas je ovlastio da Vam se obratimo pa Vas molimo da na svom portalu (odnosno u Vašem štampanom mediju) objavite ovo saopštenje za javnost:

Već duži vremenski period, pojedini mediji vrše neistinito i kontinuirano saopštavanje po kome gospodin Igor Dodik i njegova porodica imaju udjele, odnosno interese u vezi sa kompanijom “Prointer” d.o.o. Banja Luka. Ovi navodi su u cjelosti neistini, netačni i samo bespotrebno narušavaju ugled i dostojanstvo gospodina Igora Dodika i njegove porodice.

Gospodin Igor Dodik je mlad porodičan čovjek koji se školovao u najkvalitetnijim domaćim i međunarodnim školama i vratio se u svoju domovinu. Za život u Republici Srpskoj se odlučio zato što ovdje vidi budućnost, te svojim aktivnostima i svojim načinom rada i postupanja želi da doprinese da Republika Srpska bude bolje mjesto za sve njene građane. Naš klijent vodi porodični agro-biznis, koji svake godine ostvari dobre rezultate i koji redovno stvara novu vrijednost, kako za svoje zaposlene, tako i za lokalnu i republičku zajednicu urednim plaćanjem plata, poreza, doprinosa i raznih drugih poreskih davanja. Biznis koji vodi je zasnovan isključivo na tržišnim principima.

Medijski navodi po kojima on planira da dobije razne poslove iz domena IT sistema i softverskih programiranja su neistiniti, i samo stvaraju lošu sliku za gospodina Dodika i njegovu mladu porodicu.

U tom smislu, Igor Dodik obavještava javnost da su netačni navodi da je on vlasnik “Prointer” d.o.o. Banja Luka, te da nema nikakve lične ili druge povezane interese sa tim biznisom, a što se može utvrditi i uvidom u registar Okružnog privrednog suda u Banja Luci koji je nadležan za evidencije koje se tiču vlasništva nad kompanijama u području grada Banja Luka.


Odjeljenje za medije
Advokatska kancelarija Stevanović
mediji@advokati-stevanovic.com
+ 387 55 230 000
kontakt osoba Milijana Vulović