Predstavnici AK (1)

Predstavnici AK Stevanović na Četvrtoj arbitražnoj konferenciji u Sarajevu

AK Stevanović podržala održavanje Četvrte arbitražne konferencije u Sarajevu 24. oktobra 2018. godine. Konferencija je okupila brojne stručnjake u sferi arbitražnog prava, a ispred AKS govorio je Miloš Stevanović. Konferenciji su prisustvovali i Miloš Sikiraš i Ivan Vasić.

Udruženje ARBITRI održalo je četvrtu godišnju arbitražnu konferenciju 24. oktobra 2018. godine u hotelu Europa (Vladislava Skarića 5, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina). Radi se o, sada već, tradicionalnom projektu Udruženja, sa ciljem promocije arbitraže u poslovnoj i pravnoj zajednici u BiH, te uspostavljanjem platforme za razmjenu iskustava između lokalnih i međunarodnih praktičara.


Tema Četvrtih Sarajevskih Arbitražnih Dana bila je: “Investiciona arbitraža u Bosni i Hercegovini: naučene lekcije i put naprijed“. Poseban naglasak je na pitanju efikasnog vođenja investicionih projekata u BiH (posebno u kontekstu kompleksnih građevinskih i energetskih projekata), a imajući u vidu potrebe jačanja kapaciteta za vođenje i implementaciju istih. Ova konferencija predstavlja korak naprijed u pripremama praktičara, arbitara i drugih lica zainteresovanih za neophodne promjene. Konferencija je okupila iskusne stručnjake iz oblasti međunarodne arbitraže koji su razgovarali o temama koje su relevantne za BiH tržište.

Na četiri panela, govornici su prvo razmatrali trenutnu investicionu klimu u BiH, aktuelne trendove i put naprijed. Druga rasprava bila je fokusirana na izazove i najbolje prakse u infrastrukturnim sporovima , nakon čega je slijedila rasprava o energetskim, infrastrukturnim, i drugim sporazumima o koncesiji i arbitraži. Diskusija je završena radionicom o praktičnim aspektima investicione arbitraže.

Comments are closed.