dfsdfs

Portfolio AK Stevanović u oblasti zdravstva preko 210.000.000,00 KM

AK Stevanović je angažovana od strane glavnih nosilaca aktivnosti na dva trenutno najveća infrastrukturna projekta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u oblasti zdravstva i to u poslovima rekonstrukcije centralnog medicinskog bloka Univerzitetsko-kliničkog centra Banja Luka, te na aktivnostima u vezi sa izgradnjom novog sjevernog krila UKCBL. Pored ovoga projekta, koji je još uvijek u toku i čije je kompletiranje predviđeno za kraj 2018. godine, Kancelarija je angažovana i od strane izvođača cijelog projekta izgradnje i opremanja JZU Bolnice Istočno Sarajevo.

Vrijednost oba projekta je nešto iznad 210.000.000,00 BAM. AK Stevanović je angažovana od strane ponuđača, a kasnije izvođača poslova i naše aktivnosti podrazumijevaju niz različtih pravnih, ekonomskih i drugih povezanih radnji koje su se odnosile na pripreme tenderske ponude, prilagođavanje svih ugovornih odnosa sa pravilima Evropske investicione banke koja finansira projekat (kod UKCBL), odnosno sačinjavanje veoma kompleksnih ugovora radi pokrivanja finansiranja ugovora za Bolnicu u Istočnom Sarajevu.

Glavni izazov sa kojim smo se suočavali podrazumijevao je pronalaženje kvalitetnih i održivih rješenja u pravno-ekonomskom smislu, kako bi se u cjelosti ispunili uslovi kako investitora, tako i samih finansijera projekata.

Projekti su toliko kompleksni da je AK Stevanović u dvije smjene tokom proljeća 2017. godine morala da angažuje preko 20 svojih najboljih stručnjaka u sferi finansija i prava javnih nabavki, kako bi se sve aktivnosti zaokružile na vrijeme, te su istovremeno naša banjalučka i bijeljinska kancelarija bile u stalnom kontaktu i djelovale sinhronizovano. Naš tim je vodio i pregovore u vezi sa zaključenjima ugovora sa investitorima, te u pogledu izgradnje samih objekata, kao i njihovog opremanja, gdje su naši poslovi išli od pribavljanja licenci kod Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine do aktivnosti povdom građevinskih i drugih dozvola.

Kompletiranje oba projekta će doprinijeti boljem zdravstvenom sistemu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, tako da će ova dva centra biti jedini u regionu sa posebnim dijagnostičkim aparatima poslednje generacije.

Projekat sa naše strane vode: Korporativno odjeljenje i Odjeljenje za finansije i banke.


Konakt osoba:

Miloš Stevanović 055 230 001
Jelena Petrović 055 230 015
Nemanja Radusinović 051 921 500

ključne riječi : zdravstvo, javne nabavke, finansiranje

Comments are closed.