dfsdfs

Pomažemo buđenje preduzetničkog duha

Advokatska kancelarija Stevanović imala je čast da bude pozvana da pomogne i osmisli da se u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini po prvi put kreira investiciona platforma koja će imati za cilj da omogući da se svako ko je preduzetnički nastrojen prijavi radi finansiranja projekata i ulaska u zajednički biznis. AKS je stvorila investicionu platformu kroz kompaniju „Inovativna Korporacija“ d.o.o. čiji su vlasnici respektabilne kompanije sa iskustvom u investiranju i koji su poznati na domaćem tržištu.

„Inovativna Korporacija“ je kompanija za investicije i upravljanje drugim privrednim društvima. Osnovni zadatak je stvaranje nove vrijednosti za vlasnike, partnere sa kojima se pravi biznis, kao i za zajednicu u kojoj se živi. Suština biznisa je stvaranje mogućnosti za mlade u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ali isto tako i ljude sa iskustvom i idejama, da svoje želje pretoče u poslovnu realnost i ostanu ovdje u našoj zemlji kroz uzimanje aktivnoog učešća u preduzetničkom stvaranju.

„Inovativna korporacija“ d.o.o. ima dva ciklusa u investiranju:

a) Anđeosko investiranje u nove kompanije

Najbliže objašnjenje funkcionisanja i rada „Inovativne Korporacije“ u ovom segmentu je „Angel Investment Company“. Kompanija ulaže u biznise i ideje koji nemaju finansijsku podršku i mogućnosti finansiranja od strane klasičnih banaka, ali imaju veliku perspektivu. Zajednički sa vlasnicima ideje se stvaraju privredna društva, uzima se aktivno učešće u njihovom radu, pronalaze tržišta, pomaže finansijski kompletan proces stvaranja, te zajednički nakon toga ubiraju plodovi rada ili se kompanija prodaje trećim licima. Investiranje u novu ideju, nakon što ona dobije odobrenje od Investicionog komiteta „Inovativne Korporacije“ podarzumijeva da se osnuje zajednički d.o.o. u kome „Inovativna Korporacija“ d.o.o. dobija udio za kapital koji ulaže, dok investitor dobija takođe vlasnički udio koji se ugovori. Shodno tome, kompanija počinje da funkconiše i zadatak „Inovativne Korporacije“ je da se novo-osnovanoj kompaniji obezbijedi likvidnost, ali i da se pomogne da ona ima zdrave bilanse, kvalitetno upravljanje i vrhunski proizvod. Naravno, vlasnici ideje su suština cijele priče i „Inovativna Korporacija“ maksimalno pomaže da njihova ideja dobije svoj život i energiju na tržištu i počne da stvara, čime bi novoosnovano društvo počelo svoj odvojeni život. U dogovoru sa vlasnikom ideje, može se dogovoriti da „Inovativna Korporacija“ ostane strateški dugoročni partner ili da se poslije nekog vremena proda biznis uz naknadu koja je transparentna od samog početka.

Za vrijeme trajanja zajedničke kompanije, „Inovativna Korporacija“ nije pasivni posmatrač, nego sa svojim znanjem i iskustvima uzima aktivno učešće kod svih poslovnih procesa: bez obzira da li je u pitanju aplikacija za mobilne telefone ili se radi o dobroj ideji koja pomaže servisiranje liftova, ili je u pitanju online shop ili nešto slično, analizraju se sve aktivnosti, procesi i donose zaključci. U ovoj prvoj fazi, „Inovativna Korporacija“ nosi daleko više rizika nego što bi to učinile banke, na primjer, ali smo svjesni da bez rizika nema profita.

b) Investiranje u postojeće biznise

Veliki dio portfolija „Inovativne Korporacije“ pokriva investiranje u postojeće biznise koji su od ranije prisutni na tržištu, ali im nedostaje kapitala. U tom slučaju, Korporacija ulazi kao suvlasnik u „d.o.o.“ koji je nosilac poslovnih aktivnosti, na način da se isti dokapitalizuje, ali istovremeno se ulazi i u sve upravljačke strukture kompanije.

Tom metolodogijom, firma se podržava finansijski, ukoliko ona ne može ili nije sposobna da dobije kreditno zaduženje kod poslovnih banaka, te nastavlja dalje svoje aktivnosti.

Takođe, pored tog ulaganja, „Inovativna Korporacija“ postaje aktivni partner koji procese u kompaniji pažljivo analizira, te po potrebi predlaže rješenja ili dovodi partnere koji bi mogli na ovaj način podrže funkcionalnost biznisa.

Sfere u kojima se ulaže su različite: od IT rješenja raznog tipa, do kompanija za nekretnine, kompanija za pametna rješenja, preko proizvodnih kompanija. Otvoreni smo potpuno za saradnju.

Kod analize u postojeće biznise, „Inovativna Korporacija“ vrši due dilligence (dubinsku analizu) poslovnih aktivnosti, kako sa ekonomske, tako i sa pravne strane. Međutim, daleko je važnija energija vlasinka biznisa i njegova vizija. „Inovativna Korporacija“ je spremna da nosi velike rizike, ako se vidi da tu postoji žar i želja za stvaranjem. Korporacija je spremna da čeka povrate na investiciju dugo vremena, ali ako je posao održiv i ako ima svoj smisao i posebnu komparativnu prednost na tržištu u odnosu na druge slične biznise.

AK Stevanović je pomogla stvaranju platforme i osmislila kompletan sistem rada i funkcionisanja ovog biznisa koji je pionirski po mnogo čemu na ovim prostorima.

Kontakt u AKS:
Miloš Stevanović, 055230000
Stefan Cvijetić, 055224444

Comments are closed.