dfsdfs

Paketi usluga povodom epidemije Covid 19 virusa

Covid-19 predstavlja jedan od najozbiljnijih izazova sa kojima se čovječanstvo suočilo u moderno doba.

Pored najvećih problema zdravstvene prirode, veliki poremećaji su nastali u vezi sa poslovanjem svih kompanija, bez obzira na sferu biznisa kojim se bave, bilansne pokazatelje ili geografsku lokaciju poslovanja

Naše kompanije su prepoznale poteškoće poslovanja koje imaju naši klijenti, te smo formirali posebne pakete usluga kojima želimo da damo podršku u daljem održivom razvoju. Ove usluge su bez dodatnih naknada i plaćanja i dostupne su i fizičkim i pravnim licima.

Sve usluge koje nudimo pružamo partnerski u saradnji sa našom kompanijom „Standard Računovodstvene Usluge“ d.o.o. Molimo Vas da nas kontaktirate putem telefona u Bijeljini 055 22 4444, odnosno 055 23 0000 ili putem emaila covid19@advokati-stevanovic.com

Usluge su dostupne i za nove klijente, ukoliko se odlučite za nas.

Seka Sabljić je zaštitno lice "Standard Group".
Odgoda plaćanja i refundacija obaveza kod Poreske uprave RS i FBIH
Zastupanje pred poslovnim bankama radi obezbjeđenja moratorijuma i dodatnih sredstava za likvidnost.
Pregovaranje sa dobavljačima, te definisanje pravnog i finansijskog okvira za odgode plaćanja obaveza

Paket koji se tiče Odgode plaćanja obaveza kod Poreske uprave Republike Srpske i Porezne uprave FBIH, kao i kod Poreske uprave Brčko Distrikta, podrazumijeva mogućnost da naše računovođe apliciraju u vaše ime kod poreskih uprava entiteta i BD, kako bi podnijeli zahtjeve za odgodu plaćanja po osnovu dospjelih poreskih obaveza, ili izvršili reprogram dolazećih obaveza. Napominjemo da je ovo moguće u zavisnosti od postojećih zakonskih rješenja, koja se znatno razlikuju u kantonima u Federaciji BiH.

Zastupanje pred poslovnim bankama radi obezbjeđenja moratorijuma i dodatne likvidnosti je paket u kome postupajući pravnici sa značajnim bankarskim iskustvom ispred Advokatske kancelarije Stevanović po dobijanju ovlašćenja pregovaraju sa bankama radi postizanja moratorijuma za klijente na tri ili šest mjeseci, te ukoliko je to potrebno dogovaraju odobravanje novih kreditnih sredstava za likvidnost.

Pregovaranje sa dobavljačima, te definisanje pravnog i finansijskog okvir radi odgode plaćanja obaveza je paket koji kombinovano pružaju „Standard“ i AK Stevanović. Koristimo naše umijeće radi pregovaranja sa vašim dobavljačima, te maksimalno pokušavamo da sve obaveze, dospijeća ili druge važne elemente vašeg ugovornog odnosa reprogramiramo i kvalitetno složimo na zadovoljstvo klijenta.

Comments are closed.