dfsdfs

Kompanija “Pavgord” d.o.o. ulaže 70 miliona KM u Semberiju

Poslije uspiješno završenog postupka kupovine čuvenog “Žitoprometa”, “Pavgord” najavljuje velike investicije u gradu Bijeljina.

Kupovinom “Žitoprometa” završen je postupak stečaja i bijeljinski gigant počinje ponovo da radi i da se vraća u redovna poslovanja. Pored ulaganja od preko šest miliona KM tokom postupka stečaja, koje je u cjelosti vodila AK Stevanović, naš klijent “Pavgord” je donio odluku u vezi sa daljim investicijama.

Novi pogoni “Žitoprometa” će dobiti ulaganja od preko 10.000.000,00 KM kako bi se isti revitalizovali, te kako bi se pokrenula proizvodnja. U ovom momentu u toku su intenzivni radovi građevinskog tipa, ali isto tako i tehničko-tehnološkog radi osavremenjivanja procesa proizvodnje.

Pored navedenog, investitor “Pavgord” pripremio je 10.000.000,00 KM radi otkupa poljoprivrednih proizvoda tokom maja mjeseca 2021. godine. U vezi sa tim, AK Stevanović pružiće kompletnu podršku ovoj transakciji, gdje će se poštovati princip dnevne likvidature, te vršiti plaćanja odmah po predaji robe i to svim dobavljačima.

Sa ponosom ističemo da će AK Stevanović biti snažan partner zadužen za pravni dio u postupku izgradnje čuvenog kompleksa “Vanekov Mlin” u gradu Bijeljina. “Pavgord” će uložiti preko 50.000.000,00 KM u ovaj projekat, koji će pokrenuti značajnu domaću građevinsku operativu i promijeniti izgled grada. Vrijedan projekat će biti najveća invsesticija našeg klijenta u gradu Bijeljina do sada. Ukupna površina zgrade će biti 40.000 m2.

Podsjećamo, “Pavgord” je ranije uložio značajna sredstva u “Našu Banku” a.d. Bijeljina, koja je sada vodeća domaća banka na ovim prostorima sa kapitalnom osnovom i adekvatnošću kapitala koja odgovara savremenim trendovima bankarskog poslovanja i evropskoj regulativi.

Comments are closed.