zit-1

Kako zašititi radnička prava u „Žitoprometu“, a sačuvati sistem na opšti interes svih građana

„Žitopromet“ a.d. Bijeljina je najveći gigant Semberije u domenu pekarske industrije, ali isto tako i proizvodnje hrane za životinje, premiksa i slično. Takođe, kompanija je vlasnik najvećih silosa za čuvanje pšenice, kukuruza i predstavlja okosnicu funkcionisanja na hiljade poljoprivrednih proizvođača ovog dijela Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Advokatska kancelarija Stevanović je pravni zastupnik 120 radnika koji već godinu dana nemaju redovna primanja, s obzirom da su računi ovog bijeljinskog giganta blokirani. Međutim, radnici su kod angažmana naše kompanije imali i dodatni zahtjev: da se firma revitalizuje, a ne samo da se naplate primanja koja su zaostala.

U tom smislu, preduzeli smo niz različitih mijera i aktivnosti kako bismo i sadašnjeg vlasnika, ali i povjerioce, usmjerili na aktivan pronalazak strateških investitora da bi biznis bio što je više održiv i ponovo počeo sa funkcionisanjem. Naš obim aktivnosti je podrazumijevao i zastupanje pred sudovima, ali i potencijalnim investirorima koji bi kompaniju u postupku stečaja pred sudom kupili ili na drugi način.

Svi radnici su složni u tome da se podnese zahtjev za pokretanje stečanog postupka, kako bi kroz sudski okvir došlo do pronalaska strateškog investitora, a time i do ponovnog pokretanja proizvodnje. Svaki korak koji je preduziman je vrlo pažljivo koordinisan sa Sindikalnom organizacijom „Žitoprometa“, te su sve aktivnosti usmjerene da se ispune svi ciljevi koji su zajednički postavljeni: da se bijeljinski gigant vrati na staro mjesto koje mu pripada, da radnici imaju redovna primanja i naplate ranija potraživanja, ali i da poljoprivredni kraj bude ponosan na svoj najveći prehrambeni sistem.

AK Stevanović je zajedno sa predstavnicima Sindikalne organizacije „Žitoprometa“ Dušanom Tomićem i Milenom Tošković dana 25.6.2019. godine održala press konferenciju na kojoj je javnost obaviještena o razlozima pokretanja stečajnog postupka i drugim važnim pitanjima, a sve usmjereno na pokušaj da se firma očuva.

Kompletnu konferenciju za medije možete pogledati na ovom video snimku.

Saopštenje za medije možete preuzeti na ovom linku.

Comments are closed.