dfsdfs

Arbitražni tim AK Stevanović dobio spor u Londonu

Pred Arbitražnim sudom pri Međunarodnoj trgovačkoj komori ( International Chambre of Commerce , ICC Paris), sa sjedištem arbitraže za konkretan predmet u Londonu, AK Stevanović zastupala je klijenta, domaću kompaniju, protiv velike međunarodne korporacije u postupku koji je trajao skoro tri godine, a radi neosnovanog raskida ugovora i naknade štete, te povrata robe.

Postupak je vođen po zakonima Engleske i Welsa, a tročlano vijeće su činile međunarodne sudije i stručnjaci iz sfere trgovačkog i arbitražnog prava.

Sa najvećim zadovoljstvom, arbitražni tim Advokatske kancelarije Stevanović može da objavi da je uspio u ovom sporu. Predmet spora bilo je pitanje neosnovanog raskida ugovora, kao i pitanje naknade štete, a jedan od glavnih pravnih problema bilo je tumačenje pravnog instituta Estopel by Convention, kao i primjene različitih precedenata na konkretnu pravnu situaciju.

Arbitražni tim predvođen je Milošem Stevanovićem činili su Aleksandra Lugonja i Ivan Vasić.

Comments are closed.