dfsdfs

ADVOKATSKE USLUGE ČLANOVIMA SINDIKATA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE

Ključ zdrave i pravno valjane države su zakonito postavljeni temelji i nadograđeni stubovi vlasti, ključ zdrave uprave je pravno zaštićena struktura i rad, te zadovoljni i pravno osvješćeni službenici u ovom ključnom stubu izvršne vlasti. Advokatska kancelarija Stevanović vodi brigu kako o pojedinačnim interesima građana, tako i o interesima građana u malom, jer kako je Platon govorio „Što je čovjek u malom, to je država u velikom“.

Na zadovoljstvo, kako Sindikata uprave Republike Srpske i njegovih članova, tako i Advokatske kancelarije Stevanović, dana 18.08.2018. godine u prostorijama kancelarija ovog advokata u prisustvu predsjednika Sindikata uprave Republike Srpske, gospodina Bože Marića, potpisan je Ugovor o pružanju advokatskih usluga, a sve u cilju pružanja što bolje pravne podrške radu pomenutog sindikata i njegovim članovima. Sindikat uprave Republike Srpske je ovim činom pokazao da je jedini reprezentativni predstavnik zaposlenih u okviru javne uprave jer ulaže maksimalni napor u unapređenju položaja zaposlenih i u zaštiti vlastitih interesa.

Ovim potezom, Sindikat uprave Republike Srpske je napravio iskorak u odnosu na sve ostale sindikate, te u skladu sa primjerima najuspješnijih sindikata u svijetu povjerio pravnu zaštitu svojih članova profesionalcima. Na ovaj način, preko 8000 (osamhiljada) ljudi, članova sindikata, dobilo je mogućnost da bude zastupano u pravnim postupcima pred nadležnim organima, kao i u eventualnim sporovima pred nadležnim sudovima, a od strane čitavog tima stručnjaka iz oblasti radno-pravnih i socijalnih odnosa Advokatske kancelarije Stevanović. Transparentnost, dostupnost, ažurnost i profesionalnost u pružanju besplatnih pravnih savjeta i drugih pravnih usluga je ono što članovi Sindikata uprave Republike Srpske su dobili potpisivanjem ovog ugovora. Cilj ove saradnje je poboljšanje i unapređenje rada Sindikata, te što kvalitetnija pravna zaštita i efikasnije ostvarivanje prava iz oblasti sindikalnog organizovanja i radnopravnih odnosa, a što će nesumnjivo doprinijeti unapređenju rada jednog od najbrojnijih i najvažnijih Sindikata u Republici Srpskoj.

Comments are closed.