25-godina-kontinuiteta-pouzdanosti

25 godina Advokatske kancelarije Stevanović

25 godina kontinuiteta pouzdanosti. Pružamo vrhunsku advokatsku uslugu.

Ne tako davne, 1996. godine u vrijeme sveopšte ekonomske tranzicije, te privredne i poslovne rekonstrukcije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u srcu Semberije, Bijeljini, koja doživljava svoj društveni preobražaj, te silom prilika ubrzano mijenja i prostorni identitet u nesigurne vode sopstvenog biznisa i vlastite težnje za promjenama radi boljeg sutra smjelo se upušta Vesna Stevanović, iskusni sudija i već uveliko poznati vrsni pravnik Bijeljine i okoline. Sa velikim idejama, entuzijazmom i novom vizijom advokatskog posla i djelatnosti pružanja pravne pomoći, ali sa malim mogućnostima, dana 1.3.1996. godine počinje lavovska borba za svojim mjestom žene advokata u jednoj prilično ruralnoj sredini sa uvriježenim predrasudama da ženi nije mjesto u svijetu biznisa, a naročito ne u advokaturi. Dan za danom, a potom godina za godinom ambicije, upornost, trud i prije svega danonoćni rad počinje da daje svoje plodove i „nevjerne Tome“ uviđaju da je advokatura stvar izbora, strasti i želje za pružanjem vrhunske usluge, a ne privilegija roda, porijekla ili položaja. Briljantni um, britak jezik, neprevaziđeni smisao za humor, a prije svega znanje, trud i iskustvo, te uspjeh u sporovima i kvalitet pružanja advokatskih usluga su vrlo brzo našli svoj put do srca klijenata, te počinje vrtoglavi uspon i širenje kako opsega pružanja pravnih usluga, tako i broja onih koji upravo Advokatsku kancelariju Stevanović prepoznaju kao sebi blisku i potrebnu. Nedugo nakon početka advokatske djelatnosti, ova kancelarija dobija pojačanje u vidu svršenog studenta prava, Miloša Stevanovića koji svojim vlastitim idejama, talentom, vizijom, znanjem i menadžerskim sposobnostima unosi novu svježinu u funkcionisanje iste, te kormilo poslovanja okreće od lokalnih i regionalnih, ka evropskim i svjetskim standardima. Stalno stručno usavršavanje u koje je ulagala ova kancelarija, kako na formalnom, tako i na neformalnom nivou, od pravničkih savjetovanja, seminara, pa sve do Univerziteta „Harvard“ u Sjedinjenim Američkim Državama, usavršavanja stranih jezika, ali i stalnu zainteresovanost za usvajanjima konkretnih efikasnih i djelotvornih načina poslovanja, te saradnja sa prestižnim advokatskim kancelarijama svijeta je zaokupirala pažnju širokog pravničkog miljea, od onih sa iskustvom, preko tek svršenih studenata, ali i samih studenata prava koji počinju da budu dio ovog skromnog, ali nesvakidašnjeg tima. Pa tako, Advokatska kancelarija Stevanović je kroz ovih 25 godina rada i postojanja uz nesebične, može se čak reći, pedagoške metode pružila priliku za sticanjem znanja, iskustva, prakse i pravničkih vještina nekoliko stotina lica, od kojih su mnogi postali vrsni pravnici, advokati, državni službenici, ali prije svega dobri ljudi. Ponosni na svoj tim, na ljude koji su temelje svojih pravničkih vještina stekli i „isklesali“ upravo radom, trudom i brigom ove Kancelarije, na klijente koji zadovoljni izlaze iz Kancelarije i vraćaju se opet, nekada po savjet i uslugu, a nekada po prijateljsku riječ i razgovor, na sve saradnike, prijatelje i poznanike opstajemo i trajemo 25 godina sa nadom da ćemo i dalje ustrajati u svojoj viziji i svjetskom standardu pružanja advokatskih usluga.

Za narednih 25 godina rada AK Stevanović!

Comments are closed.