1

Član Predsjedništva BiH i ministar inostranih poslova u posjeti AK Stevanović

Član Predsjedništva BiH Dr Mladen Ivanić i ministar inostranih poslova Igor Crnadak posjetili su danas sjedište Advokatske kancelarije Stevanović u Bijeljini.

Tom prilikom održan je sastanak na kome  je primarna tema bila diskusija o modelima poboljšanja poslovnog okruženja za domaće i strane investitore. Advokatska kancelarija Stevanović, kao najveći advokatski sistem u BiH, zastupa veliki broj domaćih i stranih kompanija i najbolje je mjesto putem koga se mogu sagledati potrebe kompanija svih profila.

Konstatovano je da  BiH, bez obzira na sve poteškoće sa kojima se suočava u vezi sa međunarodnim dešavanjima, ipak predstavlja mjesto u kome investitori mogu ostvariti značajan stepen povrata na uložena sredstva i stvoriti novu vrijednost za lokalnu zajednicu, radnike i za sebe.  BiH i Republika Srpska imaju najniže poreze u Evropi i velike prirodne i ljudske potencijale.

U tom pravcu, Dr Ivanić je istakao da Predsjedništvo naporno radi na pružanju sigurnosti  i ažurnosti sistema svim ulagačima u BiH. Ministar inostranih poslova Igor Crnadak podvukao je da Ministarstvo svakodnevnim aktivnostima radi na promociji BIH i da se efekti toga rada osjećaju i na terenu.

Comments are closed.